تازه های اینترنت
تازه ها

دستور تهیه استیک لقمه ای عسلی

دستور تهیه استیک لقمه ای عسلی

دستور تهیه استیک لقمه ای عسلیمواد لازم استیک لقمه ای عسلیگوشت راسته گاو برش خورده به صورت استیک ۹۰۰ گرم